Petra

S tantrou jsem se poprvé setkala v roce 2001, krátce po dokončení studia na ekonomické fakultě. Tenkrát se mi pootevřel úplně nový a tajemný svět, který mi přinášel velmi silné prožitky a poznání.

Zásadní událost, která mě velmi ovlivnila v mém budoucím vnímání tantry, se stala o několik let později, během masáže při mé druhé návštěvě Indie. Jako přijímající jsem prožila velmi hluboký zážitek, který lze těžko popsat slovy. Prožila jsem sebe sama ve své vlastní podstatě. Cítila jsem jednotu sama v sobě a s celým světem. Dříve jsem nic podobného nezažila a byla jsem si vědoma toho, že se mi dostalo zcela ojedinělé zkušenosti. Vzpomínka na ni je i po tolika letech velmi živá.

Začala jsem se intenzivně zajímat o tantrické masáže a jako přijímající jsem měla znovu několik podobných prožitků jako tenkrát v Indii. Ty mne velmi inspirovaly a motivovaly k tomu, abych se pokusila podobnou zkušenost zprostředkovat i lidem, kteří přijímali masáž ode mě. Zjistila jsem, že i jako dávající prožívám podobné hluboké stavy. Zažila jsem vzájemnou propojenost srdcí, energetické splynutí s přijímajícím člověkem, bezčasovost, hmatatelný pocit lásky, naplněnosti, bytostného štěstí, dostalo se mi zcela nových dimenzí poznání.

Později jsem se začala zajímat také o různé šamanské techniky. Svět tantry a šamanismu se vzájemně prolínal a já jsem uvažovala, zda bych mohla některé šamanské prvky použít při masáži.

Nyní je pro mne tantra krásnou náplní mého života. Inspiruje mne a nabíjí. Vede mě za hranice mysli, za hranice mého chápání, k vyššímu vědomí. Je pro mě zdrojem nekonečného poznání, inspirace a tvořivosti.