O tantře

Co je tantra?

Tantra je starodávná nauka pocházející z Indie, která dává člověku možnost hluboce porozumět sobě samému.

Slovo tantra v sanskrtu znamená způsob, metoda nebo cesta. V širším významu přeměna nebo transformace. Tantra nenabízí „návod na život“, není to náboženství ani filozofie, ale pomáhá každému z nás najít si svůj vlastní osobitý způsob života. Je naším průvodcem, ale nikoli diktátorem. Nabízí nám různé druhy meditací, díky nimž se můžeme dostat do oblasti vyššího vědomí.

Mnohé z těchto meditací využívají jako hlavní sílu sexuální energii. Tantra vnímá lásku a sex jako součást duchovního růstu a cestu ke spirituálnímu osvobození.

Co je tantrická masáž?

Tantrická masáž vychází z principů tantry a taoismu. Různými druhy doteků se při ní zvyšuje hladina sexuální energie, která je rozváděna do celého těla tak, aby se dosáhlo co nejhlubšího prožitku. Tato energie při masáži stoupá a klesá ve vlnách a dovoluje nám objevit pocity, o kterých jsme dosud neměli tušení.

Při delším setrvání v této vysoké energii se naše tělo harmonizuje a léčí. Účinek masáže se projeví nejen v našem těle, ale i v našem běžném životě lepší náladou, chutí do života, do práce, ale mnohdy třeba i různými nepředvídatelnými „shodami okolností“, které pro nás vyznívají velmi kladně.

Tantrickou masáž chápeme jako oslavu těla, mužského nebo ženského principu v nás. Proto se odehrává v krásném prostředí, za zvuku příjemné hudby. Používají se kvalitní přírodní oleje a vonné esence. Je potřeba si na tuto masáž udělat dostatek času a prožít ji jako oslavu svého vlastního bytí.